Kad vērsties pie audiologopēda bērniem?

../../../../../Desktop/Kad%20vērsties%20pie%20audiologopēda%20bērniem.

Agrīna novērtēšana

Šajā sadaļā:

  • Atpazīt pazīmes
  • Valodas traucējumi
  • Skaņu izrunas traucējumi
  • Stostīšanās
  • Balss traucējumi
  • Dzirdes zudums

ATPAZĪT PAZĪMES

Bērni attīstās individuāli katrs savā tempā. Daži bērni sāk staigāt un runāt agrāk par saviem vienaudžiem. Citiem nepieciešams ilgāks laiks. Lielākā daļa bērnu iemaņas apgūst vecuma posmā no 12 līdz 18 mēnešiem. Bērnam, kuram prasmju apguve prasa ilgāku laiku, var būt problēmas.

Ir svarīgi, lai jūs zināt, ko gaidīt. Zemāk ir dažas runas, valodas un dzirdes problēmu pazīmes. Blakus katrai prasmei redzēsiet paredzamo vecuma diapazonu.

Ko manam bērnam būtu jāspēj?

No dzimšana līdz 1 gadam:

DZIRDE UN SAPRATNERUNĀŠANA
0-3 mēneši:
reaģē ar pēkšņu pārsteigumu uz negaidītām skaļām skaņām/ pieklust vai smaida, kad sarunājas ar bērnu/ šķiet, ka atpazīst Jūsu balsi, pieklust, ja raudāja
0-3 mēneši:
rada dažādas skaņas/raudāšana atšķiras pie dažādām vajadzībām/ smaida cilvēkiem
4-6 mēneši:
vērš skatu skaņas avota virzienā;reaģē uz izmaiņām jūsu balss tonī/ pamana rotaļlietas, kas rada skaņas/ pievērš uzmanību mūzikai
4-6 mēneši:
gugina un lallina, spēlējoties vienatnē vai ar pieaugušo/ izsaka runai līdzīgas skaņas ar lūpām kā “pa, ba un mi”/ ķiķina un smejas/ rada atšķirīgas skaņas, kad priecīgs vai bēdīgs
7-12 mēneši:
pagriežas un skatās skaņu virzienā;paskatās virzienā, uz kuru norāda;pagriežas, kad saucat viņu.izprot pazīstamus nosaukumus un vārdus priekšmetiem un cilvēkiem – tādiem vārdiem kā krūze, kravas automašīna, sula un tētis/ sāk reaģēt uz vienkāršiem vārdiem un frāzēm, piemēram, “Nē”, “Nāc šurp” un “Vēlies vēl?”/ iesaistās spēlēs ar pieaugušo, piem., “Ku-kū”, “cepu, cepu kukulīti”;īsu laiku klausās dziesmas un stāstus
7-12 mēneši:
veido zilbju virknes, piem., “mimimi”, “upup babababa”/ izmanto skaņas un žestus, lai iegūtu un noturētu uzmanību.norāda uz objektiem un parāda tos citiem.izmanto tādus žestus kā atvadīšanās, pastiepšanās uz augšu un galvas kratīšana, sakot “nē”/ atdarina dažādas runas skaņas/ saka 1 vai 2 vārdus, piemēram, “čau, suns, dada, mama vai uh-oh”. Tas notiks ap bērna pirmo dzimšanas dienu, taču skaņas var nebūt skaidras

No 1 gada līdz 2 gadiem:

DZIRDE UN SAPRATNERUNĀŠANA
norāda uz ķermeņa daļām/ izpilda vienas pakāpes instrukcijas, piem., “Ripini bumbu”, “Iedod buču”;atbild uz vienkāršiem jautājumiem, piemēram, “Kas tas ir?” vai “Kur ir tava kurpe?”/ klausās vienkāršus stāstus, dziesmas un pantiņus/ norādot uz grāmatā esošajiem attēliem, kad tos nosaucatizmanto daudz jaunu vārdu/ vārdos lieto p, b, m, h un v/ sāk nosaukt attēlus grāmatās/ uzdod jautājumus, piemēram, “Kas tas ir?”, “Kas tas ir?” Un “Kur ir kaķēns?”/ apvieno 2 vārdus, piemēram, “vairāk ābolu”, “nē gultai” un “māmiņa, grāmata”.

No 2 gadiem līdz 3 gadiem:

DZIRDE UN SAPRATNERUNĀŠANA
izprot pretstatus, piemēram, iet – apstāties, liels – maz, augšup – lejup/ izpilda divpakāpju norādījumus, piemēram, “paņem karoti un noliec to uz galda”;ātri saprot jaunus vārduspiemeklē vārds gandrīz visiem priekšmetiem;var sarunāties par lietām, kuru nav telpā/ vārdos lieto k, g, f, t, d un n;izmanto tādus vārdus kā iekšā, uz un zem/ izmanto divus vai trīs vārdus, lai sarunātos un prasītu lietas/ cilvēki, kas pazīst jūsu bērnu, var viņu saprast/ jautā: “Kāpēc?”;veido frāzi no 3 vārdiem, lai runātu par lietām/ var atkārtot dažus vārdus un skaņas

No 3 gadiem līdz 4 gadiem:

DZIRDE UN SAPRATNERUNĀŠANA
atsaucas, kad pasauc bērnu no blakus istabas/ izprot dažus krāsu nosaukumus, piemēram, sarkans, zils un zaļš/ izprot nosaukumus dažām formām, piemēram, aplis un kvadrāts/ izprot vārdus par ģimeni, piemēram, kurš ir brālis, vecmāmiņa, vai tanteatbild uz vienkāršiem jautājumiem, kas, ko un kur/ Saka atskaņu vārdus, piemēram, rūķis – pūķis/ izmanto vietniekvārdus, piemēram, es, tu, mēs un viņi/ izmanto dažus daudzskaitļa vārdus, piemēram, rotaļlietas, putni un autobusi/ lielākā daļa cilvēku saprot, ko saka jūsu bērns/ uzdod jautājumus “kad” un “kā”/ saliek kopā 4 vārdus. Var pieļaut dažas kļūdas, piemēram, “Es iet skolā”/ runā par dienas laikā notikušo. Vienlaicīgi lieto apmēram 4 teikumus

No 4 gadiem līdz 5 gadiem:

DZIRDE UN SAPRATNERUNĀŠANA
izprot kārtas vārdus, piemēram, pirmais, nākamais un pēdējais/ saprot vārdus laikam, piemēram, vakar, šodien un rīt/ seko garākiem norādījumiem, piemēram, “Uzvelc pidžamu, iztīri zobus un pēc tam izvēlies grāmatu.”/ seko audzinātājas norādījumiem, piemēram, “Uz papīra uzzīmē apli ap kaut ko, ko tu ēd.”dzird un saprot lielāko daļu no tā, ko dzird mājās un skolāizrunā visas valodas skaņas vārdos. Var kļūdīties tādās skaņās, kuras ir grūtāk pateikt, piemēram, l, s, r, v, z, č, š un ž, dž/ atbild uz jautājumu: “Ko tu teici?”/ nosauc burtus un ciparus/ izmanto teikumus, kuros ir vairāk nekā 1 darbības vārds, piemēram, lēkt, spēlēt un iegūt/ stāsta īsu stāstu/ uztur sarunu/ runā dažādos veidos, atkarībā no klausītāja un vietas. Jūsu bērns var lietot īsus teikumus ar jaunākiem bērniem. Ārā viņš var runāt skaļāk nekā iekšā

VALODAS TRAUCĒJUMI

Valodu veido vārdi, kurus mēs izmantojam, lai dalītos idejās un iegūtu vēlamo. Valoda ietver runāšanu, sapratni, lasīšanu un rakstīšanu. Bērnam ar valodas traucējumiem var būt problēmas ar vienu vai vairākām no šīm prasmēm.

Valodas problēmu pazīmes ir šādas:

0-3 mēnešiNesmaida vai nespēlējas ar citiem
4-7 mēnešiNe veido skaņas ar lūpām
7-12 mēnešiRada tikai dažas skaņas. Žestu neizmanto, piemēram, māšana vai norādīšana uz priekšmetiem
7-24 mēnešiNesaprotot to, ko citi saka
12-18 mēnešiSaka tikai dažus vārdus
18-24 mēnešiNeveido frāzi no 2 vārdiem
24 mēnešiSaka mazāk kā 50 vārdus
24-36 mēnešiGrūtības spēlēties un sarunāties ar citiem bērniem
30-36 mēnešiRadušās problēmas ar agrīnu lasīšanu un rakstīšanu. Piemēram, jūsu bērnam var nepatikt zīmēt vai skatīties grāmatas.

SKAŅU IZRUNAS TRAUCĒJUMI

Izruna ir tas, kā mēs sakām skaņas un vārdus. Mazi bērni var izteikt skaņas nepareizi. Dažas skaņas attīstās tikai tad, kad bērnam ir 4, 5 vai 6 gadi. Mazu bērnu skaņu izrunas traucējumu pazīmes ir:

12-24 mēnešiLielāko daļu laika vārdos p, b, m, h un v nesaka pareizi
24-36 mēnešiLielākoties kļūdaini izrunā vārdos k, g, f, t, d un n. Runāto ir grūti saprast pat cilvēkiem, kuri labi pazīst bērnu

STOSTĪŠANĀS

Lielākā daļa no mums runājot pauzē vai atkārto skaņu vai vārdu. Kad tas notiek intensīvi, cilvēks var stostīties. Mazi bērni var uz brīdi stostīties. Tas ir normāli un laika gaitā izzudīs. Pazīmes, ka stostīšanās var neapstāties, ir:

30-36 mēnešiLielas grūtības, izsakot skaņas vai vārdus/ Atkārto vārdu pirmāo skaņu, piemēram, “b-b-b-bumba” vārdam “bumba”/ Runājot daudz pauzē/ Izstiepjas skaņas, piemēram, “lllllllabi” vārda”labi”

BALSS TRAUCĒJUMI

Mēs izmantojam balsi, lai radītu skaņas. Mūsu balss var mainīties, ja to izmantojam nepareizi. Varam zaudēt balsi, ja esam slimi vai pēc ilgstošas runāšanas vai kliegšanas. Pazīmes, ka jūsu bērnam var būt balss traucējumi, ir:

  • Balss aizsmakusi, čerkstoša vai aizelšanās pazīmes;
  • Balss izklausās kā runājot caur degunu;

DZIRDES ZUDUMS

Dažiem bērniem dzirdes zudums tiek konstatēts jau piedzimstot. Citi zaudē dzirdi dzīves laikā. Dažas pazīmes, ka jūsu bērnam var būt dzirdes zudums, ir:

0-12 mēnešiNepievērš uzmanību skaņām
7-12 mēnešiNereaģē, saucot bērnu vārdā
12-24 mēnešiNeizpilda vienkāršas instrukcijas
0-36 mēnešiRunas un valodas attīstības kavēšanās