Dati iegūti pēc piepriasījuma Veselības inspekcijas Reģistru nodaļā

Dati apkopoti uz 27.01.2021.