Audiologopēdi

Evija Ekure

Darba vietas Valdes priekšsēdētāja
Audiologopēdi

Ilze Vāciete

Darba vietas Valdes priekšsēdētājas vietniece
Audiologopēdi

Ilze Blūmentāle

Darba vietas Valdes locekle/ Mācību centra vadītāja
Audiologopēdi

Ilze Klatenberga

Darba vietas Valdes locekle/ Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
Audiologopēdi

Santa Salaka

Darba vietas Valdes locekle
Audiologopēdi

Tince Strazdiņa

Darba vietas Valdes locekle
Audiologopēdi

Baiba Čodore

Darba vietas Valdes locekle