Asociācijas valdes sēdes protokols

2020.gada 30.oktobrī Latvijas Audiologopēdu asociācijā notika attālinātā valdes sēde 6 locekļu sastāvā. Sapulce organizēta attālināti Covid-19 vīrusa izplatīšanās ierobežošanas nolūkos. Sapulci vadīja Evija Griškeviča, protokolēja Evija Griškeviča.

Dienas kārtībā tika izskatīti četri jautājumi:

  1. Dokumentu redakcija iesniegšanai UR par statūtu un valdes sastāva maiņu;
  2. Semināru un konferenču organizēšanas iespējas attālināti 2021.g. 1.
    ceturksnim;
  3. Sertifikācijas procesa norise 06.11.2020, vienotās sertifikācijas komisijas
    izveide;
  4. Jaunās mājaslapas izstrādes gaita.

Tika lemts:

Par dokumentu redakciju iesniegšanai UR par statūtu un valdes sastāva maiņu- 12.11.2020 deliģēt Evijai Griškevičai nodot pārējiem valdes locekļiem dokumentus uz parakstīšanu un iesniegt gala variantu UR. Nepieciešams parakstīt statūtus un noteikt pārstāvēšanas tiesības (korekcijas B3 veidlapā).

Semināru un konferenču organizēšanas iespējas attālināti 2021.g. 1. ceturksnim veikt atbilstoši biedru izteiktajām vēlmēm, kuras tika apkopotas elektroniski ar e-pastu starpniecību. Iesniegtās tēmas kategorizētas 3 apakškategorijās- 1) LALA zinātniskā konference, 2) Praktiskie semināri un 3) LALA biedru sēdes lektori. Kā arī stingi nolemts organizēt seminārus/ konferences/ lekcijas ar TIP pastiprinājumu.

LALA zinātniskā konferencePraktiskie semināriLALA biedru sēdes lektori
Jaunumi runas dispraksijas terapijā un akustiski mnestisku traucējumu gadījumāMiofunkcionālā terapija- teorijas kurss/ praktikumsMetodes darbā ar bērniem, kam dzirdes traucējumi
Smadzeņu mikropolarizācijas terapijuMFAD kursiNo neverbālās komunikācijas par acs/redzes motoro deficītu, tā ietekmi uz kognitīvo procesu, runas, valodas attīstību un iespējamie praktiskie acs/redzes motorikas vingrinājumi logopēda praksē.
Smadzeņu elektriskās aktivitātes noteikšanas rezultātu nozīmi runas / valodas traucējumu terapijāPROMPT metodeOsteopātijas iespējām runas traucējumu korekcijā
Afāzijas, to ārstēšanas iespējas, metodes;Terapiju ar skaņu TomatisMutisms audiologopēdu praksē
Afāzijas terapija, ja pacientam ir ierobežojumi – redzes traucējumi, guļošsMūsdienīgas diagnostikas un ārstēšanas metodes bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, autisma, alaliju, bērnu cerebrālo
trieku un citiem attīstības traucējumiem.
Izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana Valsts pedagoģiski medicīniskā komisijā – aktualitātes
Disfāgijas terapijas iespējām (praktiskais kurss)Atbalsta pasākumu veidi mācību iestādēs bērniem ar dažādiem traucējumiem (psihiskie, uzvedības un neirālās attīstības traucējumi)
Balss traucējumi! MetodikaNerunājoši bērni (2 – 4 gadi)- saglabāta sapratne/ labi koordinē artikul. aparātu
Stostīšanās terapijas metodes (praktiski)Sadarbību ar grūti motivējamiem bērniem
Logopēdiskā sejas, mutes masāža
Agrīnās attīstības logopēdija/ mikrologopēdija

Sertifikācijas procesa norise 06.11.2020- spēkā klātienē ievērojot drošības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanā. Nodrošināt komisijas locekļus ar sejas vairogiem un citiem IAL. Ievērot pulcēšanās ierobežojumus, tādējādi organizējot sertificējamo plūsmu stingri pēc dienas plānojuma. Ievērot telpas platību, lai nodrošinātu 2m distances ievērošanas iespējas. 04.11.2020 deligēt Ilzei Klatenbergai pārstāvēt LALA viedokli LĀPPOS par vienotās sertifikācijas komisijas izveide. LALA viedoklis: bez detalizēta skaidrojuma par nepieciešamību izveidot vienotu sertifikācijas komisiju, uzskatām, ka esošā sistēma (ārstniecības personas tiek sertificētas LĀPPOS) ir adekvāta sertifikācijas norises nepieciešamībai, kā arī ļauj saglabāt kritisku sertifikācija procesu.

Jaunās mājaslapas izstrādes gaita- ziņots LALA valdei par mājaslapas izstrādes procesu un posmiem, kā arī prezentēta tāme. Nolemts apstiprināt tāmi un virzīt sadarbību ar programmētāju pārstāvi Otto Vācieti. Tika iegādāts domēns (audiologopēdi.lv) un nodrošināta mājaslapas glabāšanas vieta serverī jeb hostings (SIA Area IT).

Latvijas Audiologopēdu asociācijas
valdes priekšsēdētāja

Evija Griškeviča