Kas ir audiologopēds?

Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas veic pacientu komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas (balss veidošanas) un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, terapiju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādu etioloģiju (izcelsmes) izraisīti runas, valodas (mutvārdu un rakstu valodas), balss, dzirdes un rīšanas traucējumi.

Audiologopēds veic veselību veicinošo, konsultatīvo, profilaktisko darbu sabiedrībā; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību; organizē un piedalās multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbā; ir atbildīgs par pastāvīgu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu savas profesionālās darbības laikā.

Audiologopēds strādā patstāvīgi vai multiprofesionālas rehabilitācijas komandas sastāvā ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs, sociālās aprūpes, izglītības iestāžu dibinātos veselības punktos, kas reģistrēti ārstniecības iestāžu reģistrā vai arī kā individuālais komersants (pēc sertifikāta iegūšanas) vai pašnodarbinātā persona.

Audiologopēds savu izglītību iegūst tikai Rīgas Stradiņa universitātē studiju programmā “Audiologopēdija”. Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda kvalifikācija.

https://www.rsu.lv/studiju-programma/audiologopedija