“Ievadkurss Feldenkraisa metodē”

Ņemot vērā funkcionālo speciālistu interesi  par un pēc pirmā šī gada aprīlī organizētā semināra “Ievadkurss Feldenkraisa metodē” (LĀPPOS, Nr.TIP2023/49 TIP10), vēlamies ar semināra vadītāju Heike Schmidt, Vācija, organizēt atkārtoti šo semināru 2023.gada 11. un 12. novembrī, Valmierā, Jāņa Daliņa Stadiona telpās.
LĀPPOS un Zani Liepiņu esmu informējusi par atkārtotu semināra norisi 2023.g. novembrī.