Asociācijas valdes sēdes protokols

2020.gada 3.decembrī Latvijas Audiologopēdu asociācijā notika attālinātā valdes sēde 7 locekļu sastāvā. Sapulce organizēta attālināti Covid-19 vīrusa izplatīšanās ierobežošanas nolūkos. Sapulci vadīja Evija Ekure, protokolēja Evija Ekure.

Dienas kārtībā tika izskatīti trīs jautājumi:

  1. Audiologopēda profesijas standarta darba varianta apstiprināšana un nodošana ekspertu grupas izskatīšanai;
  2. Mājaslapas satura redakcija;
  3. 2021.gada semināru un konferences programmas veidošanas plānošana;

Tika lemts:
Par Audiologopēda profesijas standarta darba varianta apstiprināšanu un nodošanu ekspertu grupai izskatīšanai: papildināt standarta II daļu “Nodarbinātības apraksts”, pilnveidot terminoloģisko aspektu. Ietvert terminus “mājas rehabilitācija”, “mājas medicīniskā aprūpe”, “audiologopēda darbs intensīvās terapijas klīnikā”. Pēc atkārtotas redakcijas nosūtīt standarta darba variantu valdes locekļiem līdz 07.12.2020. Pēc galējās apstiprināšanas nodot standarta darba variantu revīzijai ekspertu grupai.

Par mājaslapas satura redakciju: līdz 01.01.2021 pārskatīt iesūtītos satura materiālus un sniegt komentārus par to. 08.01.2021 nodot tekstus info grafiku izstrādātājam Ingai Rušmanei.

Par 2021.gada konferences programmas veidošanas plānošanu: vienbalsīgi lemts deliģēt Tincei Strazdiņai uzdevumu veikt visu nepieciešamos organizatoriskos darbus, lai īstenotu V Starptautisko Audiologopēdu konferenci attālinātā formātā. Deliģēt pārējiem asociācijas valdes locekļiem aktīvi iesaistīties konferences organizēšanā. Sazināties ar RSU par iespēju pievienoties jau ieplānotām zinātniskām aktivitātēm, lai reducētu konferences
organizēšanas izmaksas.


Latvijas Audiologopēdu asociācijas
valdes priekšsēdētāja

Evija Ekure