Meklējam jaunu kolēģi – audiologopēdu Rehabilitācijas klīnikā

Bērnu Slimnīcas misija ir ārstēt, aprūpēt, mācīt un iedvesmot tā, lai bērniem Latvijā būtu iespējami veselīgāka un pilnvērtīgāka dzīve. Šīs misijas realizēšana ir atkarīga no cilvēkiem, kas strādā pie mums, tādēļ apzināmies, ka motivēti un iesaistīti darbinieki ir Bērnu Slimnīcas nozīmīgākā vērtība.

Prasības kandidātiem:

 • Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda profesionālā kvalifikācija
 • Vēlams sertifikāts specialitātē vai vēlme tuvākajā laikā tādu iegūt
 • LR Ārstniecības personu reģistrs
 • Labas latviešu, angļu valodas zināšanas
 • Labas saskarsmes spējas darbā ar pacientiem, viņu vecākiem un kolēģiem
 • Spēja darboties komandā un individuāli
 • Vēlme mācīties un apgūt jaunas metodes un tehnoloģijas
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un novērtēšanu. Atbilstoši kompetencei formulēt audiologopēda slēdzienu, terapijas uzdevumus un mērķus
 • Izstrādāt un realizēt ārstēšanas plānu atbilstoši pacienta vajadzībām, pielietojot audiologopēdijas tehnoloģijas
 • Piedalīties multiprofesionālās komandas darbā, integrēt audiologopēdijas mērķus kopējā pacienta ārstēšanas un rehabilitācijas plānā
 • Sadarboties ar citiem ārstniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem un pacientu pārstāvjiem, veikt izglītojošo darbu

Piedāvājam:

 • Unikālu pieredzi vienīgajā Bērnu slimnīcā Latvijā
 • Atbildīgu un interesantu darbu multiprofesionālā komandā
 • Darbu draudzīgā kolektīvā
 • Aizrautīgus kolēģus, kuriem rūp Bērnu slimnīcas attīstība
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Bezmaksas autostāvvietu
 • Atalgojumu par darbu dienas stacionārā/stacionārā no 1500.00 EUR līdz 1800.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas
 • Atalgojums par ambulatoro pakalpojumu sniegšanu atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu un Kapitālsabiedrības Atalgojuma sistēmas nolikumu. Mēnešalga tiek aprēķināta atbilstoši paveiktā darba daudzumam (gabaldarba apmaksa)
 • Piemaksas atbilstoši Koplīgumam

Darba laiks: normālais darba laiks
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Pieteikums vakancei audiologopēds” lūdzam sūtīt uz e-pastu:
vakances@bkus.lv

Konatktpersona: Dace Bērtule, dace.bertule@bkus.lv , t.29112682

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz atlases 2.kārtu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk –VDAR) 13.pantu, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas” informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”,
kontaktinformācija: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004; elektroniskā pasta adrese: info@bkus.lv.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” interneta vietnē www.bkus.lv sadaļā Datu drošība.