Līdz 15. jūlijam Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) turpinās uzņemšana maģistra studiju programmās

Vēlamies informēt, ka līdz 15. jūlijam Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) turpinās uzņemšana maģistra studiju programmāshttps://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsana-magistra-studiju-programmas

Šogad augstskola piedāvā vairāk kā 30 veselības aprūpes un sociālo zinātņu maģistra studiju programmas gan Rīgā, gan RSU Liepājas filiālē.

RSU saviem absolventiem piedāvā atlaidi studiju maksai. 

Ieskatu par piedāvātajām studiju programmām varat iegūt no šī gada Atvērto durvju dienas video materiāliem: https://www.rsu.lv/add-magistrantura

RSU Rehabilitācijas fakultāte piedāvā divas maģistra studiju programmas: profesionālā programma “Mākslas terapija” un akadēmiskā programma “Rehabilitācija” (šogad nenotiek uzņemšana akadēmiskajā programmā “Fizioterapija”).

Vēlos atgādināt,  ka studiju programma “Rehabilitācija” dod iespēju maģistra līmeņa studijām visiem funkcionālajiem speciālistiem. Programma sevi ir pierādījusi kā atvērtu un dinamisku, spējīgu pielāgoties savu studējošo interesēm un vajadzībām, studiju laikā dodot iespēju iedziļināties gan specifiskos profesionālajos jautājumos, gan arī visas rehabilitācijas nozares aktualitātēs.

Jūs esat laipni gaidīti RSU gan tagad, gan arī  turpmāk!