Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku PII “Pūcīte” aicina darbā speciālo pedagogu

Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku PII “Pūcīte”  aicina darbā speciālo pedagogu

Galvenie pienākumi:

•    veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem un palīdzēt, konsultēt pirmsskolas izglītības skolotāju darbā ar izglītojamo, kuram nepieciešams atbalsts;

•    īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;

•    plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus;

Sagaidām:

•    izglītību atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

•   prasmi plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;

•   atbildības sajūtu, disciplinētību, precizitāti;

•   spēju analizēt un risināt konfiktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

•   spēju cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;

Mēs piedāvājam:

•   interesantu, radošu un atbildīgu darbu;

•   stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

•   darba laiku 18 stundas nedēļā, ar iespēju slodzi palielināt;

•    amatalgu 830 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas par slodzi), prof. klasif. kods 2352 03.

•    veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: pucite@jelgavasnovads.lv  ar norādi “Speciālais pedagogs” līdz 29.10.2021.

Uzziņas pa tālruni: 26312820

Reģistrācijas Nr. 40900002526

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.