Ievads Feldenkraisa metodē

Feldenkraisa metode ir kustību un sevis izzināšanas un mācīšanās metode, kas ikvienam indivīdam dod iespēju sevi pilnveidot visas dzīves laikā.

Grupu nodarbību laikā “Apzinātība caur kustību” (Awareness through Movement) vadītājs verbāli aicina interesentus izmēģināt dažādus kustību variantus un kombinācijas, kā rezultātā rodas jaunas iespējas, kas ļauj ierastas ikdienas vai profesionālās darbības veikt vieglāk, efektīvāk un ergonomiskāk.

Par vebināra izvēlēto moto “Kustība, mācīšanās, gravitācija” Mošē Feldenkraiss (Moshé Feldenkrais, 1904-1984, Izraēla,) reiz rakstīja: “Visa uztvere un sajūtas notiek muskuļu darbības fonā. Un, lai gan mēs to neapzināmies, šo darbību visvairāk ietekmē gravitācija. Mūsu ķermeņa orientācijā sadarbojas vairākas sistēmas, bet vestibulārais aparāts ir koordinējošais “orķestra šefs””.

Vebināru vadīs Haike Šmite (Heike Schmidt), sertificēta Feldenkraisa metodes Trenera kandidāte, kura strādā un māca Feldenkraisa metodi jau vairāk kā 25 gadus Vācijā, Francijā un Austrijā. Viņa darbojas ar dziedātājiem, mūziķiem, dejotājiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, personām ar neiroloģiska spektra traucējumiem, ar ikvienu, kuram ir ziņkāre izzināt savu potenciālu. Haike ir dziedātāja, mūzikas un kustību improvizatore, režisore, māca dziedāšanu.

Vebināru organizē Linda Kornete, sertificēta fizioterapeite, kura ikdienā strādā SIA “Vidzemes slimnīca” un apgūst Feldenkraisa metodes zinības Austrijā pie Haikes.

Dalības maksa: 145,- EUR (trīs dienu praktiskas grupu nodarbības Zoom platformā, kopējais vebināra ilgums līdz 10h), piesakoties līdz 2024.g.12.janvārim – 120,- EUR.

Vebinārā aicināti piedalīties:

  • funkcionālie speciālisti (fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēdi, mākslas terapeiti; LĀPPOS, Nr.TIP2023/49, TIP10) un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas;
  • sporta speciālisti – treneri, sportisti;
  • pedagogi, mūziķi, aktieri, dejotāji un ikviens zinātkārs interesents.

Vairāk informācijas: e-pasts linda.kornete@gmail.com, tālrunis +371 26437164.