Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Pielikumā atradīsiet informāciju par ESF finansētajiem kursiem “Insulta pacientu akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācija“, kurus īstenos laika periodā no  25.08.2021. līdz 11.09.2021.
P.S. Uz mācībām pieteikties iespējams tikai elektroniskajā pieteikuma sistēmā: https://www.mitto.me/salvum-macibu-programma/registreties vai caur salvumtd.lv, kur ir tiešā saite uz elektronisko pieteikšanās sistēmu: https://salvumtd.lv/insulta-pacientu-akuta-un-agrina-subakuta-rehabilitacija/