Cienījamie kolēģi – LRPOA biedru asociāciju un biedrību vadītāji! Cienījamie kolēģi – dažādu profesiju un specialitāšu mediķi!

Kaut arī pasauli ir satricinājušas problēmas, kas ar savu vērienu un postošajām sekām medicīnas ētikas jautājumus šobrīd pat it kā ir atbīdījušas otrajā plānā, Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) kopā ar Latvijas jauno ārstu asociāciju (LJĀA) 24.03.2022. tiešsaistē rīko LRPOA/LJĀA Pavasara konferenci ‘’Ētiskie un pacientu tiesību aspekti ārstniecības personu praksē’’ (programma pielikumā). Konferencē plānojam apspriest jautājumus medicīnas ētikas normu ievērošanas praktiskajiem un tiesiskajiem aspektiem t.sk. iespējamo pārkāpumu un to seku izvērtēšanu, kā arī dažādām ētiskām dilemām ar kurām var saskarties ikviens praktizējošs mediķis.

Kā konferences lektorus esam aicinājuši Eiropas FRM Akadēmijas locekli prof. H.Stam (Nīderlande), Veselības inspekcijas vadītāju Dr. A.Slokenbergu, Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārkomisijas loceklis Zv.adv. L.Liepu un LĀB juristi Zv.adv. I.Vilku.
Kā konferences moderātorus esam izvirzījuši Z. Liepiņu, A.Vētru (LRPOA) un  I.Znotiņu, M.Vilku, K.Brūnu, A.Klēšmiti (LJĀA).

Konferences gaitā mēs vēlētos iezīmēt ārstniecības personu ētisko regulējumu juridisko formu un robežas ar profesionāliem un likumdošanas pārkāpumiem, ētisko pārkāpumu izvērtēšanu disciplinārlietu ietvaros, lai pacienti Latvijā varētu paļauties uz mediķiem, ka saņems profesionāli kvalitatīvu un ētiski pieņemamu ārstniecību.

Konferences noslēgumā mēs esam plānojuši pieņemt kopīgu deklarāciju valdībai un Veselības ministrijai par nepieciešamajiem normatīvo aktu pilnveidojumiem attiecībā uz ārstniecības personu sertificēšanu un tās apturēšanu.

Dalības maksa konferencē 10,oo EUR, kas pārskaitāmi uz LRPOA konferenču kontu( LRPOA biedru biedriem un LJĀA biedriem dalība konference bez maksas).
Konferences dalībnieki, kas būs reģistrējušies dalībai caur E-visit platformu pasākumam pieslēgusies saņems 3 TIP.

LRPOA prezidents A. Vētra
LJĀA valdes locekle I. Znotiņa