Latvijas Audiologopēdu asociācijas biedru sēde

22.05.2021
Tiek precizēts

Sēdes laikā tiks sniegta atskaite par asociācijas finanšu gada pārskatu, tāpēc nepieciešams kvorums. Lūgums laicīgi deliģēt savu balsi, ja dalība sēdē nav iespējama. Balsi iespējams deliģēt, aizpildot iesniegumu.  Par dalību sēdē tiks piešķirti 4.25 TIP.”

Programma

  • Evija Ekure – Ziņojums asociācijas biedriem par aktualitātēm audiologopēdijas jomā. Gada pārskata prezentācija un balsojums.
  • Inga Rutmane -Lazda/ vieslektors Eva Reine – Tehnoloģiju pielietojums pacientu rehabilitācijā pēc laringektomijas.
  • Baiba Čodore/ vieslektors Annie Hill (Austrālija)- Telerehabilitation application in speech-language phatology.
  • Elza Rāte – Laringektomija no LOR ķirurga perspektīvas.